Dane Spółki

FOTON NOVELTY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

Siedziba Spółki: ul. Adama Mickiewicza 69, 71-307 Szczecin

Adres Spółki: ul. Adama Mickiewicza 69, 71-307 Szczecin

REGON: 385926383

NIP: 8522663235

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000837740

Kapitał akcyjny: 46 921 900,00 zł wpłacony w całości