PL EN

Dane Spółki

FOTON NOVELTY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

Siedziba Spółki: ul. Adama Mickiewicza 69, 71-307 Szczecin

Adres korespondencyjny Spółki: ul. Adama Mickiewicza 69, 71-307 Szczecin

Telefon: 91 404 04 04

Mail: office@fotonsa.pl

REGON: 385926383

NIP: 8522663235

KRS: 0000837740

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał akcyjny: 46 921 900,00 zł (wpłacony w całości)

Nazwa i numer rachunku bankowego: ING Bank Śląski
PL 46 1050 1559 1000 0090 3217 8965