Doświadczenie

Patrzymy w przyszłość szanując przeszłość i doświadczenie

Obecnie przygotowujemy niemal 200 elektrowni o mocy około 1 MW każda - niedużych, posadowionych na gruncie o powierzchni około 1,5 hektara oraz kilkanaście elektrowni o dużych o mocach, powyżej 50 MW każda, które zajmują powierzchnie nawet powyżej 100 hektarów. Na koniec 2020 roku posiadała projekty o mocy 200 MW, a obecnie w procesie jest już łącznie około 700 MW w fotowoltaice na obszarze całej Polski. Procedujemy projekty w województwie Zachodniopomorskim, Lubuskim, Łódzkim, Opolskim, Pomorskim, Lubelskim, Wielkopolskim, Warmińsko-Mazurskim, ale też w Dolnośląskim, Mazowieckim, Kujawsko-Pomorskim, Podlaskim czy Podkarpackim. Współpracujemy z liderami tego rynku w Polsce i za granicą. Nasze projekty inwestycyjne kupują spółki giełdowe z Polski, ale również z Izraela, Norwegii, Holandii, Niemiec i Litwy. Wiele z naszych projektów uzyskało wygraną w systemie aukcyjnym Urzędu Regulacji Energetyki.

Priorytetem przy wyborze lokalizacji pod inwestycje jest odległość od punktu przyłączenia do sieci energetycznej, która determinuje dobrą ekonomikę i zwrot inwestycji z projektów. Największy udział w portfelu zamówień mają projekty elektrowni o dużych mocach, które oferujemy klientom wraz z prawem do korzystania z gruntu oraz wszelkimi niezbędnymi decyzjami administracyjnymi i pozwoleniami na posadowienie elektrowni. Obserwując rynek i trendy, rozwijamy także ofertę projektów mniejszych, o mocy 1 MW, w opcji pod klucz. Mając doświadczenie w branży oraz rozbudowany system podwykonawców przeprowadzamy klientów przez proces inwestycyjny i oddajemy do użytkowania kompletny obiekt, przygotowany do produkcji i sprzedaży energii.

Znajomość procedur administracyjnych jest kluczowym elementem sukcesu w zakresie skutecznego procedowania i uzyskiwania pozwoleń na budowę elektrowni fotowoltaicznych. Kompetentna współpraca z odpowiednimi organami gwarantuje kompletność wniosków i skuteczność w uzyskiwaniu decyzji od warunków środowiskowych, poprzez warunki przyłączenia, aż do pozwolenia na budowę.

Doświadczenie w obszarze projektowania i budowy elektrowni fotowoltaicznych wykorzystujemy obecnie także do rozwoju koncepcji sieci magazynów energii, pod które pozyskujemy obecnie lokalizacje w całej Polsce.