Dzierżawa gruntów

Czas, by ziemia jeszcze lepiej zaczęła pracować dla Ciebie.
Na czysto, bez kosztów, niezależnie od klimatu i koniunktury w rolnictwie.

Chętnie wydzierżawimy ziemię. Wycena zależy od kilku czynników:

  • grunt klasy RIV lub niższej
  • teren nieobjęty obowiązującym planem miejscowym (dopuszczalne objęcie planem pod inwestycje PV lub OZE)
  • odległość od napowietrznej linii energetycznej do 500 m (dodatkowym atutem jest obecność sieci na granicy lub na terenie działki)
  • lokalizacja poza terenami parków narodowych i obszarów Natura 2000
  • powierzchnia działki nie mniejsza niż 1,2 ha i nie większa niż 250 ha
  • dostęp do drogi publicznej (bezpośrednio lub przez działkę drogową)

Podatek od nieruchomości płacimy za Ciebie.