FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest fotowoltaika?

Fotowoltaika to dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną. Światło słoneczne to jedno z odnawialnych źródeł energii, dzięki czemu wytwarzanie prądu jest czyste i nie wpływa negatywnie na środowisko i otoczenie, tj. nie generuje hałasu, przykrych zapachów czy toksycznych odpadów, nie deformuje krajobrazu.

Czy panele fotowoltaiczne działają tylko wtedy, gdy świeci słońce?

Panele fotowoltaiczne działają nie tylko wtedy, gdy jest słonecznie. To mit, ponieważ do produkcji prądu z ogniw potrzebna jest cząstka elementarna nazywana fotonem, nie bezpośrednie promienie słońca, choć te oczywiście wzmacniają efekt. Nasłonecznienie, tj. natężenie promieniowania słonecznego na określoną powierzchnię w danym czasie w skali rocznej na określonym terenie pozwala na prognozowanie opłacalności inwestycji w postaci instalacji fotowoltaicznych. Ogniwa świetnie radzą sobie jednak także w pochmurne dni oraz są dostosowane do pracy w warunkach zmiennego zaciemnienia, zaś ich efektywność w dłuższej perspektywie (np. w zwyczajowym rocznym okresie rozliczeniowym) jest bilansowana.
Nie jest również prawdą, że na działanie fotowoltaiki w zimie wpływa negatywnie niska temperatura. Paradoksalnie, chłód poprawia przepływ elektronów, co zwiększa wydajność ogniw słonecznych. Pogoda panująca w Polsce jest więc optymalna do wykorzystywania instalacji fotowoltaicznych.

Kto może zostać producentem energii elektrycznej z fotowoltaiki?

Właścicielem elektrowni fotowoltaicznej wytwarzającej energię może stać się każdy, zarówno osoba prywatna, jak i firma. Jednak sprzedawać energię do sieci można w ramach działalności gospodarczej.

Czy inwestycja w elektrownie fotowoltaiczne się opłaca?

Zapotrzebowanie na energię będzie rosło, a tradycyjnych surowców do jej produkcji jest coraz mniej. W tej sytuacji odnawialne źródła energii, takie jak słońce, wiatr i woda są kierunkiem przyszłości, a elektrownie wykorzystujące te zasoby w procesie produkcji stają się źródłem stałych, ponadinflacyjnych zysków. Jednocześnie, wzrost zainteresowania rynkiem energii odnawialnej inwestorów korporacyjnych i indywidualnych oraz malejąca podaż obiektów produkujących taką energię, powoduje wzrost wartości tych inwestycji, a tym samym stają się one doskonałą lokatą kapitału.
O rozwoju rynku świadczą także rosnące obroty energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii, osiągają one w 2021 roku rekordowe wolumeny. Jednocześnie, ceny rynkowe energii notują historyczne wartości. Trend wzrostowy w zasadzie utrzymuje się już od pewnego czasu i ceny energii, także dla odbiorców końcowych, rosną rok do roku.
Średnie ceny energii będą wciąż rosnąć, choćby dlatego, że za emisję dwutlenku węgla elektrownie konwencjonalne/węglowe będą musiały płacić coraz wyższe kwoty. Energia z odnawialnych źródeł jest pozbawiona co prawda obciążeń finansowych związanych ze szkodliwością dla środowiska, jednak mechanizmy rynkowe ustalania cen energii działają i wpływają na ich poziom.

Czy zarządzanie elektrownią fotowoltaiczną jest czasochłonne?

Elektrownie są obiektami bezobsługowymi, są wyposażone w systemy zabezpieczeń i oprogramowanie zarządzające tak, aby zagwarantować prawidłowe, ciągłe działanie urządzeń oraz zdalny monitoring ilości wyprodukowanej energii.
Ze względu na brak konieczności bezpośredniej obsługi i systemy zdalnego zarządzania, Inwestor może wybrać dowolną lokalizację na posadowienie elektrowni w Polsce i monitorować ją efektywnie z każdego miejsca.

Czy na wytwarzanie energii trzeba mieć koncesję?

Zgodnie z nowelizacją Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii z 17 września 2021 tzw. małe instalacje wytwarzania energii zostały wyłączone z obowiązku koncesyjnego. Definicja ustawowa opisuje małą instalację jako instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50kW i nie większej niż 1MW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i mniejszej niż 3 MW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest większa niż 50 kW i nie większa niż 1 MW.

Czy na budowę elektrowni fotowoltaicznych można pozyskać dofinansowanie?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Energia Plus”. Wnioski o pomoc w postaci dofinansowania lub pożyczki można składać jeszcze do 17.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków.