O nas

Naszą misją jest rozwijanie rynku czystej energii

Specjalizujemy się w rozwijaniu projektów opartych na wykorzystaniu technologii fotowoltaicznej tj. produkcji energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego. W branży działamy od 2014 roku. Misją naszej grupy jest rozwijanie rynku czystej energii. Realizujemy inwestycje, które od lat przynoszą zysk naszym partnerom.

Satysfakcję czerpiemy z udziału w procesie transformacji energetycznej w Polsce, łącząc w ramach naszego zespołu doświadczenie i kompetencje jego członków, zdobywane i rozwijane od wielu lat. Nasze wartości realizujemy dostarczając gotowe projekty inwestycyjne, które w istotny sposób przyczyniają się do redukcji wszelkich emisji, są przyjazne dla środowiska, lokalnego otoczenia i społeczności oraz są efektywne w wymiarze biznesowym. Doskonalimy procesy biznesowe i modele technologiczne, według których rozwijamy projekty. Podążamy za najnowszymi rozwiązaniami, które pozwalają wpływać na profil wytwarzania energii ze źródeł fotowoltaicznych i przenosić energię w czasie dzięki zastosowaniu magazynów energii.

Dynamiczny rozwój rynku odnawialnych źródeł energii wpływał także na rozwój naszej organizacji, doprowadzając w 2021 do połączenia spółek, dzięki któremu działamy dziś jako Foton Novelty Group S.A. Pozostałe spółki naszej grupy zajmują się specyficznymi obszarami działalności lub zostały powołane jako spółki celowe:

  • Polskie Magazyny Energii S.A.
  • Elektrowni DEPVPL 22 Sp. z o.o.
  • Novelty Sun-1 Sp. z o.o.
  • Novelty Sun-2 Sp. z o.o.
  • Mega Elektrownia 222 Sp. z o.o.
  • Mega Elektrownia 55 Sp. z o.o.
  • kilkanaście innych spółek celowych

Grupa realizuje projekty elektrowni fotowoltaicznych małych mocy do 1MW oraz większych - o mocy od kilku do 100 MW. Te ostatnie należą do grupy projektów dużej mocy i są zlokalizowane na obszarach o powierzchni 50-150 ha.